Διάκριση μαθητή μας ως Instructor

​Το 2015 διακρίθηκε ο πρώτος μας μαθητής

στους αγώνες που πήραμε μέρος στην Αγγλία και αποκτήθηκε ο πρώτος τίτλος instructor με επιτυχία.