Ιστορία

Ip Man

Ο Ip Man γεννήθηκε το 1898 και ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Wing Chun σε ηλικία 13 ετών. Ο Ip man ήταν ο τελευταίος μαθητής του Τσαν. Λόγω της ηλικίας του δασκάλου του, ο Yip έμαθε έπακρο τις δεξιότητες και τις τεχνικές του από το δεύτερο μεγαλύτερος μαθητής του Chan, Ng Chung.

Το 1949 εγκαταστάθηκε στο Χονγκ Κονγκ , με τη βοήθεια από τον συγγενή του Leung Fut - ting oπου ασχολήθηκε με την διδασκαλία του Wing Chun. Μαθητές του υπήρξαν μεταξύ άλλων , ο Wong Shun Leung και ο Bruce Lee.

Ο Ip Man απεβίωσε στις 2 Δεκεμβριου του 1972.

Wing Chun Kung Fu

Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα Kung Fu και για μια από τις αποτελεσματικότερες και πληρέστερες παραδοσιακές πολεμικές τέχνες. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα σύνολο άμεσων, απλών, σύντομων και αποτελεσματικών κινήσεων, αποσκοπώντας στην εξάλειψη της σπατάλης ενέργειας και κατά συνέπεια την επικράτηση της τεχνικής επάνω στη δύναμη. Λόγω του εμφανέστατου αυτού πλεονεκτήματος, το Wing Chun, έχει επικρατήσει να πιστεύεται πως αναπτύχθηκε από μια γυναίκα μοναχή Νιγκ Μούι (Ng Mui), περίπου το 1700μ.Χ.. Η μοναχή Νιγκ Μούι είχε μία μαθήτρια που ονομαζόταν Γιμ Γουίν Τσουν (Yim Wing Chun). Το όνομα Γουίν Τσουν κυριολεκτικά σημαίνει «Ελπίδα για το μέλλον». Ωστόσο είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτή η προέλευση αποτελεί μύθο ή πραγματικό γεγονός. Επίσης λέγεται ότι το Γουίν Τσουν είναι ένας συνδυασμός τεχνικών του γερανού και του φιδιού που αναπτύχθηκε από τους μοναχούς του Νότιου Ναού του Σαολίν στην επαρχία Φουτζιέν (Fujian).

Τα χαρακτηριστικά αυτά κάνουν το Wing Chun να είναι προσεγγίσιμο από τον οποιονδήποτε, καθώς ΔΕΝ απαιτεί ιδιαίτερη δύναμη, ΔΕΝ απαιτεί έντονη ευελιξία ή ακροβατικές ικανότητες, ΟΥΤΕ πολύ μικρό σωματικό βάρος ή ταχύτητα και εκρηκτικότητα (παρά το ότι αυτά αποκτούνται από τον ασκούμενο εν συνεχεία χωρίς έντονη προσπάθεια). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η όρεξη για εξέλιξη και για συστηματική έστω και όχι έντονη προπόνηση. Ενώ τέλος, αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα του συστήματος είναι οτι η γνώση έρχεται χωρίς να απαιτούνται βιαιότητες και τραυματισμοί.

Τι μας προσφέρει

Τα πλεονεκτήματα από την άσκηση στο Wing-Chun είναι αμέτρητα. Πέραν των σωματικών λειτουργιών που βελτιώνονται ραγδαία λόγω της άσκησης, πέραν της ζωντάνιας και της ζωτικότητας που αποκτάται και πέραν της μαχητικής ικανότητας που είναι τα πιο εμφανή και άμεσα πλεονεκτήματα, ο ασκούμενος εξελίσσει έντονα και τις πνευματικές του ικανότητες. Διαπιστώνεται έντονη βελτίωση της δυνατότητας του εγκεφάλου να συνδυάζει και να αποφασίζει ταχύτατα, αυξάνονται τα αντανακλαστικά και επεκτείνεται έντονα η μνήμη. Επιπλέον αναπτύσσεται η δυνατότητα στη γρήγορη διαχείριση ταυτόχρονων και πολλαπλών πληροφοριών και γενικά αναπτύσσονται έντονα οι εγκεφαλικές δυνατότητες, μια και ο ασκούμενος εκπαιδεύεται στο να χρησιμοποιεί και τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου. 

Στον τομέα της υγείας, οι στάσεις και οι κινήσεις του Wing Chun βοηθούν στη διόρθωση διαφόρων μυοσκελετικών προβλημάτων διδάσκεται ευγένεια, σεβασμό, 

Ριζωμένος

Wing Chun μας διδάσκει με τη σταθερότητα της σκελετολογίας να είναι σα ρίζες έτσι ώστε να μπορεί να χειριστεί τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να είναι σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες που το πέταξε ο άνεμο.

Υγεία

Wing Chun μας βοηθά να είμαστε υγιείς μέσω της κίνησης , και της εξάσκησης.

Οικογένεια

Wing Chun μας δίνει μια οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη του συστήματος . Μελέτες δείχνουν τα άτομα με τα συστήματα της οικογένειας / κοινωνικής υποστήριξης είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς από εκείνους που δεν εξασκούνται !!

Εστίαση

Wing Chun μας βοηθά πώς να επικεντρωθούμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας που θα μας κάνει πιο παραγωγικούς και αποδοτικούς .

Αυτοπεποίθηση

Wing Chun μας δίνει την εμπιστοσύνη που με τη σειρά του μας επιτρέπει να επεκταθούμε και να δοκιμάσουμε πράγματα που πολλοί άλλοι φοβούνται να το κάνουν.

Δραστηριότητα του εγκεφάλου

Wing Chun χρησιμοποιεί και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου όπου διεγείρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τεράστια οφέλη στις δραστηριότητες του ατόμου !!

Αυτοάμυνα

Wing Chun μας διδάσκει  αυτοπειθαρχία  ευγένεια, σεβασμό,

Αληθινές αξίες που θα βοηθήσουν τα παιδιά σε όλες τις πτυχές της ζωής τους

Και φυσικά να  υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας